60-jähriges Jubiläum 23.August 2021

Stadtgarten in Fellbach 2021

AOK Tour de Pfännle 29.09.2019

Korb flechten 13.02.2017

Fingerfood Feb.2017

Weinerlebnis am Kappelberg

Osterbrunnen 2016

Ausflug Ammersee 2014

Osterbrunnen 2013

Schnitzbrot backen

Ausflug nach Baden-Baden in einen Rosengarten 2009